Procesni inženjering

Na zahtev, iz resursa naše glavne kompanije kao spoljne službe, možemo ponuditi sledeća rešenja za procesni inženjering:

  • Planiranje i dizajn procesa, licence
  • Simulacija procesa
  • Procesne dijagrame procesa
  • Studije, utvrđivanje troškova ulaganja
  • Dijagrami protoka cevi i instrumenata
  • Odobravanje faznog planiranja i dizajna
  • Dizajn opreme, izrada lista sa procesnim podacima i tehničkim specifikacijama
  • Izrada dokumenata itd. za nadležne službe

 

Uvek smo tu da damo odgovor na sva Vaša pitanja.

H&G HEGMANNS Engineering d.o.o.
Kej Radoja Dakića 19, 26000 Pančevo, Srbija
Office:
Tel: +381 13 258 03 50
Tel: +381 13 215 66 52
Email: info@hgh.rs
Email: office@hgh.rs

VOIP:
Tel: +49 209 955 09 310