Konsalting i koncept

Nudimo sveobuhvatnu podršku projektima, od planiranja i dizajnerskog saveta do implementacije i puštanja u rad.

 • Procesni i ekološki inženjering
 • Postupci odobrenja, koncepti sigurnosti
 • Odluke o investiranju

Imamo iskustvo i radimo prema pravilima vaše kompanije, međunarodnim smernicama, direktivama i standardima. Sledeći standardi i propisi korišćeni su za radove na različitim projektima u zemlji i inostranstvu.

 • Nemački propisi VDE, VDI, DIN, UVV, VbF / TRbF,
 • ATEKS Direktiva za opremu pod pritiskom 97/23 / EC (TRD, parna KV)
 • Smernice za bezbednosni inženjering
 • Propisi i standardi nemačkih i stranih kompanija kao što su Evonik, Shell, BASF, Bayer, Schering, Thyssen, Mannesmann
 • Propisi operatora elektrana VGB, RDS-PP (ranije KKS), AKS
 • Međunarodni IEC propisi
 • Američki kodovi ANSI, ASME, NEMA, NEC, API, UL
 • Britanski standardi BS
 • Francuski standardi UTE
 • Standardi za cevovode: RohrFLtgV, TRFL, DVGV

 

Uvek smo tu da damo odgovor na sva Vaša pitanja.

H&G HEGMANNS Engineering d.o.o.
Kej Radoja Dakića 19, 26000 Pančevo, Srbija
Office:
Tel: +381 13 258 03 50
Tel: +381 13 215 66 52
Email: info@hgh.rs
Email: office@hgh.rs

VOIP:
Tel: +49 209 955 09 310