Planiranje cevovoda i projektovanje postrojenja

Efikasnost troškova, tehnički kapacitet i sigurnost postrojenja ili sistema zavise od efikasnog planiranja i dizajna. Faza preliminarnog planiranja i dizajna (idejni dizajn) je presudna za troškove proizvodnje i održavanja. To je razlog zašto se planiranje cevi i dizajn delova sistema ili čitavih industrijskih postrojenja moraju zasnovati na velikom iskustvu. Inženjeri HGH grupe upoznati su sa specifičnim zahtevima postrojenja za planiranje, projektovanje i izgradnju cevi. Mi vam pomažemo u sledećim oblastima:

 • Konstrukcijska čelična industrija
 • Proračun snage
 • Dizajn opreme
 • Planiranje i dizajn cevovodnih instalacija
 • P&I Flow šeme
 • Dizajn cevi
 • Planiranje i dizajn cevovoda
 • Strukturni proračuni
 • Koncept / dizajn ograničenja
 • Izrada izometrijskih crteža
 • Priprema crteža
 • Upravljanje materijalima
 • Planiranje i dizajn čeličnih konstrukcija
 • Podrška za planiranje i dizajn
 • Izrada specifikacija cevi

Uvek smo tu da damo odgovor na sva Vaša pitanja.

H&G HEGMANNS Engineering d.o.o.
Kej Radoja Dakića 19, 26000 Pančevo, Srbija
Office:
Tel: +381 13 258 03 50
Tel: +381 13 215 66 52
Email: info@hgh.rs
Email: office@hgh.rs

VOIP:
Tel: +49 209 955 09 310